Рамона Белята / Бевърли Клиъри

– Аз не съм напаст! – изкрещя Рамона Куимби.
– Ами тогава престани да се държиш като такава! – отвърна по-голямата й сестра Бийзъс, чието истинско име бе Беатрис.
– Не се държа като напаст, ами танцувам и пея! – обясни Рамона, която тъкмо се бе научила да подскача от крак на крак. Рамона изобщо не смяташе, че е напаст. Без значение какво казваха другите, тя никога, дори и за секунда, не допускаше, че е напаст. Всички, които я наричаха така, бяха по-големи от нея, затова предпочиташе да мисли, че те просто не са напълно справедливи.

02 декември 2014