По пътечките на дъгата: стихотворения, приказки, гатанки / Леда Милева

Леда Милева е сред най-известните автори за деца в България. Автор е на десетки сборници със стихове, поеми и пиеси за деца. Превеждана е в Германия, Франция, Унгария, Русия и много други страни. Самата тя превежда от френски, английски, руски и други езици. Всички деца – и малки, и пораснали, знаят наизуст стихотворението „Зайченцето бяло“, станало емблема на българската поезия за деца.

21 април 2015