Когато куклите не спят

Съчинения в четири тома, том 3

Том трети съдържа любимите детски пиеси „Златоперко”; „Когато куклите не спят”; „Пътешествие в джунглите”; „Вълшебните очила”, „Пергелко”; „Червената кокошчица”, илюстрирани от Маглена Константинова.

11 август 2014