СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА И ИЗКУСТВА ЗА ДЕЦА – ДЕН ПОСЛЕДЕН

Наситен с много песни, танци и детски смях бе заключителният ден от Празниците на детската книга и изкуства за деца. Малчуганите от ЦДГ №1 „Звънче“ представиха на шуменската общественост авторския си проект „Африка, здравей!“. Чрез директна онлайн връзка участваха и техните африканските приятели – Бруно Колавин и неговите ученици от о.Реюнион.

Идеята „Африка, здравей!“ на децата от 4 група „Щурче“  е уникална с това, че в проекта са поканени да участват ученици от 3 континента – Европа, Африка и Азия от 6 страни – България, Реюнион, Италия, Гърция, Грузия и Армения. Това е многопластов проект насочен към насърчаване на началното ограмотяване на роден език и на английски език, лингвистична компетентност, овладяване на компютърна грамотност и паралелно с  това, запознаване с необикновения континент Африка – флора, фауна, музика, традиции и култура по забавен и интересен  начин.

На срещата присъстваха децата от ЦДГ №5 „Латинка“, техните учители и директора на детската градина  и ученици от Второ ОУ „Д-р Петър Берон“, г-жа Й. Димитрова от Община Шумен и г-жа М. Рачева от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 

IMG_1582IMG_1584IMG_1593IMG_1606IMG_1616IMG_1621IMG_1625IMG_1635IMG_1638IMG_1641IMG_1656

22 април 2016