ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА – 2016

Столична библиотека и зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел организират за втора поредна година конкурса „Читател на годината“. Целта на конкурса е да насърчи четенето сред всички възрасти и така да допринесе за изграждането на читателски навици. В инициативата ще се включат отново регионалните библиотеки в страната, които имат централна роля за подобряване на уменията за четене.

Библиотеките не са просто хранилище, а формират знания и култура, разпространяват ценности и улесняват междукултурния диалог. По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в инициативата, ще излъчи измежду своите читатели носител на отличието „Читател на годината 2016” на базата на най-голям брой заети книги през тази година. Наградата за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел. „Държавите от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. Липсата на основни умения за четене и писане излага гражданите на риск от социално изключване, затруднява ги при намирането на работа, понижава жизнения им стандарт. Стремежът ни е този конкурс да допринесе за реализирането на идеята за учене през целия живот“, коментира Мария Габриел. Победителите в конкурса ще бъдат наградени на тържествена церемония в столицата в началото на 2017-та година.

Прочети повече тук

08 ноември 2016