Вече карам колело

Старият фар

С тази лодка
много стара
с теб ще стигнем ли до фара?

Той е истинска загадка,
гасне – святка,
гасне – святка.

Нито зной,
ни студ го хваща –
в тъмна нощ сигнали праща.
И когато му е трудно,
пак окото му е будно.

Сам в морето, не за слава,
в тежък час
предупреждава.

С бързите светлинни знаци
пази смелите моряци –

гасне – святка,
гасне – святка –
той е истинска загадка.

12 август 2014