Знам ги наизуст

Любимите български стихотворения за деца Антологията е събрала най-хубавите български стихотворения за деца, създадени от майсторите на нашето слово в периода от Възраждането до края на ХХ в. С любов, с изящен вкус и с проникновено познаване на българската литература за деца съставителят Атанас Звездинов е наредил този сборник с повече от 160 стихотворения на големи български поети. Антологията е одобрена като учебно помагало от Министерството на образованието и науката за СИП „Художествено слово” във 2 – 4 клас. 

11 август 2014