Игри без играчки и други закачки – кн 3

Да съживим легендарните детски игри!
Замисълът на „Игри без играчки” е да насърчи българските деца да водят по-активен начин на живот, да преоткрият веселбата от тичането и скачането, играейки с други деца и по този начин да развиват умението си да общуват.

12 август 2014