Три разказа за Васил Левски / Иван Вазов

В книжката ще прочетете три класически разказа от Иван Вазов, посветени на Васил Левски.
Разказите са: Из кривините; Апостолът в премеждие; Чистият път.

26 август 2019