Първи географски атлас

Само пясък ли има в пустинята Сахара? В коя страна живеят най-много хора? Къде живеят маорите, а папуасите?
От страниците на този великолепен атлас ще научите отговорите на тези и на още много други въпроси.
Ще се запознаете с природни и културни забележителности от различни краища на света, ще развиете умения за работа с карти, ще получите достъпни обяснения на основни географски понятия.

02 март 2020