Спираме да работим с читатели!

От 14 март, включително, до второ нареждане Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” преустановява работата си с читатели поради профилактика на фондовете.

Въз основа на Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с регистрираните в страната случаи на COVID-19, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” отменя събитията от културния си афиш за месец март.

13 март 2020