Голяма книга: Златният век на България / Румен Савов

Златният век на България – години на възход културен разцвет.

Най-блестящият период в българската история е наречен „Златния век“. Той обхваща малко повече от сто години – от Покръстването на България (865 г.) до превземането на Велики Преслав от византийците (971 г.). Тази богато илюстрирана книга разказва за разцвета на християнската старобългарска култура, постигнат при управлението на трима владетели – княз Борис, цар Симеон и цар Петър.

01 юни 2020