Слънчова сестра

В тази книга са поместени едни от най-хубавите стихотворения и поеми за деца на Емануил Попдимитров, които отдавна са влезли в златния фонд на българската класика. Тук са известните на повечето деца: „Музика в полето”, „Птиче в клетка”, „Десетте пръста”, „Приказка за цар Салтан” и мн. др.

13 август 2014