Рижото магаренце или преображения

За някого това име е свързано с възстановяване на здравето, за някого – започването на нов бизнес, за някого – с духовен растеж и превръщане на себе си в Личност, а за някого – с всичко това едновременно.
Този необикновен човек заразява с желанието да бъдеш толкова жизнелюбив, безгранично талантлив, любознателен като дете, мъжествен, силен, устремен напред като воин, разностранен, знаещ, мъдър, търпелив, спокоен като учител.
Днес той има своя школа и ученици в цял свят.
Тайната на този човек е проста – той е специалист в изкуството да побеждава.
Главният му талант – познаването на човешката природа и умението да обича.

13 август 2014