444 Биографии на най-извесните българи

В тази книга са събрани 444 кратки портрета на най-известните българи.
Без информацията за тях не можем да кажем, че познаваме България.
Имената са подредени в три части, отговарящи на три епохи: Средновековие, Възраждане и Ново време.
Енциклопедията завършва с два показалеца.
В първия имената са подредени по епохи, а във втория са изброени по азбучен ред.

19 септември 2020