Кое как се прави: Природните богатства

В тази книжка простичко е разказано и нагледно е показано как природните богатства (нефт, природен газ, въглища, метални руди, камък, дърво, каучук) се добиват и преработват, за да се превърнат в основни материали за строителството и промишлеността. Децата ще научат как се прави цимент и бетон, стъкло и керамика, изделия от дърво, желязо и цветни метали, хартия, пластмаса, гума и различни горива.

23 септември 2020