Детска енциклопедия „Траките“

  • Защо светилищата нямат покриви?
  • Как виното предсказва бъдещето?
  • Защо няма мумии в тракийските гробници?
  • Къде е погребан Орфей?
  • Защо заравяли златни съкровища в земята?
13 август 2014