За библиотечното фотографско лято

Фотографията като начин за себепознание и себеизразяване и различните гледни точки към фотографското изкуство; взаимовръзката фотография – слово; „фотографското виждане”, различно от ежедневното гледане, изискванията към детайла, цвета и композицията на фотографското изображение – това е част от материята, с която бяха запознати и по която дискутираха със своя ръководител Биляна Васкова участниците в библиотечната детска Лятна фотошкола „Шумен през моите очи” от началото й в средата на юли до настоящия момент.
Част от равносметката за работата на двете фотографски групи са и осъществените до момента практически занятия. Илюстрирайки през обектива своите виждания по темите „Различният Шумен” и „Какво се случва, когато (не)четем книги?”, участниците във фотошколата усъвършенстваха уменията си за работа с фотографската техника и развиха усет за естетиката на фотографските изображения.
До края на август предстоят още практически занятия за усъвършенстване на придобитите вече практически умения във фотографското изкуство, както и дискусии върху заснетия фотографски материал. Малките фотографи също така ще бъдат запознати с техниката и начините за копиране на снимки, а също и с тънкостите на компютърната фотообработка.
Библиотечното фотографско лято ще бъде закрито с фотоизложба на участниците във фотошколата, представена на закючително парти в края на август.

22 август 2014