Голяма книга за Животни

Агресивни, смирени, наивни, сърдечни, самотни: Удивителни животни! От корала до кита, от колибрите до царския орел, от коалата до слона – тази книга разказва за изключителната красота и разнообразие в света на дивите и домашните животни. Книгата предлага и много интересни факти за начина на живот, социалното поведение и историческите връзки между животните и човека. Богато онагледена със снимки и други илюстрации, книгата помага да се разпознаят животните и да се изучат добре. Повече от 160 известни и слабо познати животни са описани подробно, а кратка информация е дадена и за други около 650!

11 август 2014