(Златни страници на българската поезия за деца) В тази книжка са включени популярни стихотворения от: Васил Попович, Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Цанко Церковски, Васил Ив. Стоянов, Калина Малина, Елисавета Багряна, Йордан Стубел, Стоян Дринов, Стоян Михайловски.

23 септември 2020

(Златни страници на българската поезия за деца) В тази книжка са включени популярни стихотворения от Ран Босилек: Родна реч, Родна стряха, Сънчо, Майчина песен, Я кажи ми, Пролет, Иде май, В гората, Срещу Коледа и други.

23 септември 2020

В тази книжка простичко е разказано и нагледно е показано как се преработват продуктите на фермата преди да достигнат магазините – как се прави хляб, кисело мляко, сирене и кашкавал, олио и зехтин, колбаси и вино, захар, мед и шоколад. Децата още ще научат как вълната, ленът, памукът и и коприната се превръщат в платове и дрехи.

23 септември 2020

В тази книжка простичко е разказано и нагледно е показано как природните богатства (нефт, природен газ, въглища, метални руди, камък, дърво, каучук) се добиват и преработват, за да се превърнат в основни материали за строителството и промишлеността. Децата ще научат как се прави цимент и бетон, стъкло и керамика, изделия от дърво, желязо и цветни метали, хартия, пластмаса, гума и различни горива.

23 септември 2020

В тази книга са събрани 444 кратки портрета на най-известните българи.Без информацията за тях не можем да кажем, че познаваме България.Имената са подредени в три части, отговарящи на три епохи: Средновековие, Възраждане и Ново време.Енциклопедията завършва с два показалеца.В първия имената са подредени по епохи, а във втория са изброени по азбучен ред.

19 септември 2020

В тази великолепно илюстрирана книга са преразказани увлекателно и поетично най-хубавите митове и легенди, сътворени от траки, славяни и българи. Ще попаднете в магическия свят на родния фолклор, населен с невероятни създания на фантазията и мъдростта. Разказите за тях са съхранени в народните приказки, песни, легенди и предания, откъдето авторът е черпил информация и вдъхновение.

19 септември 2020


Най-блестящият период в българската история е наречен Златния век. Той обхваща малко повече от сто години – от Покръстването на България (865 г.) до превземането на Велики Преслав от византийците (971 г.). Тази богато илюстрирана книга разказва за разцвета на християнската старобългарска култура, постигнат при управлението на трима владетели – княз Борис, цар Симеон и цар Петър.

14 септември 2020

България е най-старата държава в Европа, която не е променяла името си от своето създаване до наши дни. В тази книга увлекателно е разказана многовековната история на древните българи – от появата им в европейската история до приемането на христянството. Разгледана е с факти от най-нови проучвания темата за създаването на Старата Велика България и нейното „преместване“ към земите около Дунава при хан Аспарух. Описани са най-важните военни и политически победи, както и блестящите културни достижения на древна България.

14 септември 2020

Първата цивилизация в Европа се е появила в днешните български земи през 8000 години по долното течение на река Дунав и край бреговете на Черно море.В тази книга са представени десет значими праисторически обекта от България. Чрез увлекателен разказ и илюстрации за невероятни археологически находки са показани постиженията на древните цевилизации по българските земи.

14 септември 2020