Skip to main content

Знаете ли…

24.07.2023

Знаете ли – обади се тя, – че сърцето на мишката бие с шестстотин удара в минута?

Не, не го знаех – отвърна с усмивка госпожица Хъни. – Това е наистина забележително. Къде го прочете?

В една книга от библиотеката – каза Матилда. – А това означава, че то бие толкова бързо, та дори не може да чуете отделните удари. Сигурно звучи като жужене.

Из „Матилда“ Роалд Дал

Календар

Календар

Легенда:

Днес Ден със събитие Почивен ден Санитарен ден