Skip to main content

Национален конкурс „Арт-циклиране“

06.07.2023

Започва национален конкурс „Арт-циклиране“ за творби, произведени от селскостопански отпадъци

Започва национален конкурс „Арт-циклиране“, който търси точките на пресичане между изкуство и селско стопанство. В него ще се съревновават творби, произведени от селскостопански отпадъци.

Конкурсът е насочен към всички лица, включително и деца от цялата страна, като задачата пред тях е да създадат свое произведение от непотребни предмети или остатъци от фермата или селскостопанския двор и да направят представителна снимка или кратко видео на своето произведение. Няма ограничения във вида, размера, формата и изразните средства на предложенията – скулптура, композиция, картина, пърформанс и др.  Участниците могат да подават своите проекти от 5 юни до 5 август 2023 г. чрез сайта на конкурса https://cap.europe.bg/node/add/exhibition  .

Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, а „Любимец на публиката“ ще бъде избран чрез онлайн гласуване в периода 7 август – 21 август. Наградният фонд на конкурса е от общо 1000 лв.

В края на месец август ще се проведе изложба със снимки на участниците, а наградените произведения ще бъдат изложени в публични пространства в селски райони в България.
Организатор на конкурса е Информационна инициатива „Обща селскостопанска политика: Говори науката“, изпълнявана от Агенция Стратегма ООД с подкрепата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Календар

Календар

Легенда:

Днес Ден със събитие Почивен ден Санитарен ден