Skip to main content
Програми за работа с деца

„На училище в библиотеката”

„Учим един ден в месеца в Регионалната библиотека” е съвместна иновативна програма на II ОУ „Д-р Петър Берон” и РБ „Стилиян Чилингиров”. Инициативата стартира на 15 септември 2022 г., като в нейните рамки всеки клас от начален етап на образование на шуменското училище един ден в месеца провежда учебните си занятия в библиотеката, в климатизирана класна стая, оборудвана с мултимедия и електронна дъска както в училищната сграда. Въпреки различната обстановка учебната програма се спазва стриктно, часовете са със същата продължителност като в училище и се редуват с междучасия, през които малките ученици могат да отдъхнат както в парковите пространства около библиотеката, така и в различните библиотечни зали и между стелажите с детски книги и не на последно място – да участват в организираните от Шуменската библиотека събития за деца.

През учебната 2022-2023 г. свои учебни занятия в библиотеката проведоха и възпитаници на III ОУ „Димитър Благоев” в Шумен. Инициативата е отворена за всички образователни институции в Шумен и областта, а идеята е децата в още по-голяма степен да се докоснат до света на книгата и да обикнат библиотеката като приятно място за четене, а също и за творчески занимания и игри.

Календар

Календар

Легенда:

Днес Ден със събитие Почивен ден Санитарен ден