Хенри Хъгинс / Бевърли Клиъри

– Хенри? – изкрещя мисис Хъгинс. – Всичко наред ли е?
– Да, всичко е идеално – извика Хенри на свой ред. Не можеше да разбере защо майка му винаги си мислеше, че нещо ужасно се е случило с него, при положение че никога нищо такова не ставаше. – Това е просто Рибси.
– Рибси? – майка му звучеше вбесена. – Хенри, ще ми кажеш ли, моля, какво става?
– Опитвам се – отвърна й Хенри. Рибси започна да вие по-силно. Хора започнаха да се струпват около телефонната кабина, за да видят какво се случва.
– Мамо, намерих едно куче. Със сигурност ми се иска да го задържа. Той е добър и аз ще го храня и ще го къпя всеки ден. Моля те, мамо!

02 декември 2014