Моята първа книга за Българското възраждане

Възраждането е едно от чудесата на новата ни история. Точно когато Османската империя изпаднала в дълбока криза (XVIII-XIX в.), българският народ започнал неудържим възход.
От тази книга ще научите как нашите деди постигнали първите национални цели – самостоятелна църква, широка мрежа от светски училища, богата и самобитна култура.
Описани са и главните събития от Априлското въстание (1876) и Освободителната война (1877-1878) , довели до създаването на свободна България.

16 март 2015