Най-великите личности на България / Цанко Лалев

Най-могъщите владетели – от хан Кубрат до цар Иван-Александър.
Най-прочутите духовници и творци – от Константин-Кирил Философ до Иван Вазов.
Най-значимите революционери – от Георги Раковски до Стефан Стамболов.

23 март 2015