Аз съм българче – стихотворения и разкази / Иван Вазов

„Аз пях за България, защото я обичах.“

В изданието са включени всички произведения на Иван Вазов, които се изучават в училище. То съдържа най-популярните стихове на автора, превърнали се в химни, които звучат и сега, както и най-известните му разкази – „Апостолът в премеждие“ и „Чистият път“, „Една българска“ – исторически епизоди от предосвобожденска България, в които най-силно се открояват родолюбието и преклонението на писателя пред величието на българските герои и пред патриотизма на една обикновена българка.

„В моята крехка детска душа отрано се вкорени убеждението, че България, моето отечество, е най-хубавата земя на света. И аз се гордея, че имаме такава хубава земя, че съм роден в най-хубавата земя, и като се гордях с нея и аз я и обикнах“

„Вазов оставя след себе си едно колосално дело със славни и безсмъртни основи. Той беше погълнал в себе си душата и живота на целия български народ и за това той стана поетът на този народ – народният поет на България.“
Гео Милев

„Любимите произведения много често споделят участта на любимия човек – колкото повече ги обичаме, толкова по-малко се вглеждаме в тях.“
проф. д-р 
Никола Георгиев

14 май 2015