365 художествени проекта

Книгата предлага 365 идеи – по една за всеки ден от годината – за ефектни и лесно изпълними украси и картички за различни поводи, табелки, маски, рамки, картини,
опаковки и още много, много интересни художествени предмети. Описанията са кратки и ясни, използваните материали са достъпни, а реализацията на моделите и идеите ще ви достави истинско удоволствие.

11 август 2014