НОВ ОБЛИК НА ДЕТСКАТА ЗАЕМНА!

Мили деца, читатели и приятели на Детски отдел,

От днес 3 октомври, започва цялостно обновяване на Заемната за деца и временно ще преустановим работата си.
Докато сме в ремонт, ще може да връщате своите книжки в Заемна за възрастни и пак там ще ползвате читателски компютри.
Надяваме се съвсем скоро да сме заедно в нова и приветлива Детска заемна!

03 октомври 2016