Търсачи на талисмани, кн 7 Вълшебните кристали

Сезам вече е открила шест талисмана и мисията й е наполовина завършена. Но магьосникът Зорган я следва по петите в Ледената страна и изпраща срещу нея зверове и снежни бури, които правят задачата на момичето още по-трудно.
Победи студа с търсачите на талисмани и прибави снежинката към твоята вълшебна гривна!

12 август 2014