ФИНАНСОВО ГРАМОТНИ ЧИТАТЕЛИ В ДЕТСКИ ОТДЕЛ

В края на миналата седмица приключиха трите приложни ателиета „Да си говорим за пари“. Малките ни читатели получиха своите начални финансови умения, които им бяха поднесени с много игри, и малко но важни презентации. Детски отдел изказва благодарности на партньорите от страна на Уникредит Булбанк – клон Шумен и Къща музей „Добри Войников“ в нашия град.

IMG_0114 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0138 IMG_0140 IMG_0170 IMG_0172 IMG_0184 IMG_0186 IMG_0191 IMG_0196 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0209 IMG_0438 IMG_0439 IMG_0440

03 юли 2017