Научни опити и художествени проекти

Направете художествени модели, които летят, въртят се, бръмчат, плуват, блещукат, свистят и открийте природните явления и закономерности, на които се основава действието им. Заниманията, предлагани в книгата, развиват въображението, обогатяват знанията и способността да се търси връзка между фактите, което е отлична основа за самостоятелно творчество.

12 август 2014