Представяне на ново мобилно приложение в Детски отдел

Добра практика по “ Еразъм +“ бе представена днес в читалнята на детски отдел.

Игра за деца и възрастни, която ни учи как да реагираме при земетресения или наводнения бе представена на нашите читатели, от екипа, участвал в създаването на международното приложение.

Играта е с наименование “ Help me“ (“ Помогни ми“) и може да бъде изтеглена оттук:
HelpMe android: https://i.diawi.com/38VE2D
HelpMe iOS: https://i.diawi.com/jn2jie
Играта е разработена от международен екип по програма “ Еразъм +“. В екипа са участвали експерти от университети, неправителствени организации и общини от 5 държави в ЕС – България, Румъния, Италия, Холандия, Гърция и от Турция.

Идеята на авторите на играта е тя да се полза в бъдеще като средство за обучение.

IMG_0756 IMG_0757 IMG_0759 IMG_0758IMG_0760 IMG_0761 IMG_0763 IMG_0764 IMG_0765 IMG_0767 IMG_0768 IMG_0769 IMG_0771
21 юли 2017