САМО ЗА ОТЛИЧНИЦИ!!!

Библиотеката предлага безплатен абонамент на отличниците, а на читателите си достъп до онлайн платформата „Уча.се”

В седмицата 12-17 февруари Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ предлага на всички ученици, завършили първия учебен срок с отличен успех над 5,50, безплатен годишен абонамент за услугите на библиотеката.

Освен това библиотеката предлага на своите читатели и безплатен достъп до образователната онлайн платформа „Уча.се”, материалите, в която следват официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни стандарти.

Желаещите да се възползват от абонамента на библиотеката за образователния портал могат да направят това на читателските места за ползване на Интернет в каталожната зала и в чуждоезиковата читалня, както и в Детски отдел на библиотеката.

„Уча.се” предлага на учениците над 9000 видео урока, упражнения и учебни игри, които покриват 97% от материала, изучаван в училище от I до XII клас. Образователният портал разполага и със собствен блог „Мотивирам.се”, предоставящ полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители и студенти. Образователният процес е базиран на индивидуалния подход, като всеки ученик има възможност да учи със своето темпо и съобразно своите потребности и пропуски.

Предпоставка за лесното усвояване на материала чрез „Уча.се” е занимателната игрова форма на обучението – всеки ученик в сайта развива свой виртуален герой като в игра и колкото повече видео уроци изгледа ученикът, колкото повече тестове реши и колкото по-активен е в дискусиите под уроците, толкова по-бързо неговият герой преминава през различните нива на играта. Значителен плюс на сайта е, че следи и отчита прогреса на ученика по всеки учебен предмет.

Oбразователната платформа „Уча.се” е отличена с над двадесет награди. Тя е номинирана от Министерството на образованието и науката и Националната комисия на ЮНЕСКО в България за Световната награда на ЮНЕСКО за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в сферата на образованието.

08 февруари 2018