Картички за всеки празник

Тази книга предлага повече от 50 идеи и проекти за модели на оригинални поздравителни картички. Можете да ги изработите сами, като следвате стъпка по стъпка ясните и точни указания, дадени в нея. Книгата е подходяща както за самостоятелна работа, така и за часовете по изобразително изкуство и труд и техника в училище.

11 август 2014