Случайни открития

Някои открития идват логично и закономерно. Други са резултат на щастливо стечение на обстоятелствата, неочакван обрат, внезапно прозрение. Тази книга е посветена на грешки, гафове, инциденти и необичайни съвпадения, които са поставили началото или са начертали пътя, водещ към полезно изобретения. Тя разказва за открития – стари и нови, големи и малки, които в някаква степен са плод на случайността. 1. Един младеж вдишал райски газ…и след това не усещал болка в наранения си крак. 2. Един учен видял насън отговора на въпрос, който го мъчел отдавна.Една пръчка замръзнала по случайност в газирана вода и така било създадено ново лакомство. 3. Една пръчка замръзнала по случайност в газирана вода и така било създадено ново лакомство. 4. Едно разлято по невнимание вещество станало причина за създаването на експлозив, по-мощен от динамита.

11 август 2014