Голяма книга: Българските празници и обичаи / Вихра Баева, Веселка Тончева

Книгата е посветена на българските календарни празници – тези, които се честват в определени моменти от годишния цикъл. Разказва също така и за родните обичаи, чрез които човекът в традиционната култура се стреми да си осигури здраве и благополучие.
Тази книга събира българските празници, обичаи и вярвания, за да изгради пъстрата мозайка на фолклорния свят.

08 септември 2020