Моята първа книга за Траките

Цанко Лалев

В тази книга са събрани най-важните знания за удивителната цивилизация на траките, съществувала някога по българските земи в продължения на две хилядолетия – от 1500 г. пр. Хр. до 500 г. сл. Хр. Богатата информация – в текст, илюстрации и снимки, е представена по теми. Те разказват увлекателно за военната сила на тракийските царства, за блестящата им култура и духовен живот.

06 октомври 2020