Приказки на народите

Приказките много приличат на голямото европейско семейство, към което вече принадлежим. Толкова са различни, а толкова много си приличат. Може би по това, че имат щастлив край. Докато ги четете, помнете девиза на Европейския съюз: „Единни в многообразието“, и не забравяйте, че вие сте бъдещето не само на България, но и на Европа.

11 август 2014