Детска енциклопедия „Мумиите“

  • Къде са живели фараоните?
  • Кои богове са почитали древните египтяни?
  • Какво пишело в Книгата на мъртвите?
  • Какви дарове са поставяли египтяните в пирамидите?
13 август 2014